Wij werken milieuvriendelijk

Wie mensen wil beschermen, heeft ook een verantwoordelijkheid tegenover het milieu. Wij nemen deze verantwoordelijkheid zeer serieus en leveren vrijwillig een bijdrage aan milieubescherming, die verdergaat dan de wettelijke eisen.

Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons

Milieubescherming begint bij ons reeds tijdens het ontwikkelingsproces en is nog lang niet afgelopen bij het voltooide product: elke medewerker van uvex probeert elke dag weer op een verantwoorde manier om te gaan met hulpbronnen. De milieugedachte vormt een integraal onderdeel van ons dagelijks werk en staat centraal bij alle bedrijfsprocessen. 

Het prestatievermogen van onze onderneming is cruciaal om de concurrentie voor te blijven, maar dit mag niet ten koste gaan van mens en milieu. Milieubescherming is voor uvex daarom een allesomvattend thema, waarvoor elke afzonderlijke medewerker verantwoordelijkheid draagt:

 • Wij kwalificeren onze medewerkers en motiveren hen om op een betrokken, vaardige en milieubewuste manier te handelen.
 • Wij treffen maatregelen om de invloed van onze activiteiten op het milieu te beperken en de werkomgeving voor onze medewerkers zo veilig mogelijk te maken.
 • Wij zorgen voor een spaarzaam gebruik van hulpbronnen. Niet alleen bij de productontwikkeling, maar ook in alle latere fasen, zoals bij productie, opslag en transport.
Een overzicht van onze concrete principes en maatregelen op het gebied van milieubescherming
 • Het milieu moet zo min mogelijk worden belast door de producten, de productie en de productielocaties van uvex.
 • uvex ziet hierop toe door reeds vroeg in de ontwikkelingsfase rekening te houden met de milieuvriendelijkheid van nieuwe procedures en producten.
 • Grondstoffen en energie worden zo spaarzaam mogelijk gebruikt en restanten worden door middel van interne recycling opnieuw gebruikt. De hoeveelheid schadelijke afvalstoffen moet zoveel mogelijk worden beperkt. Dit wordt bereikt door ofwel om te schakelen naar meer geschikte procedures of door bestaande procedures milieuvriendelijker te maken.
 • Onze productie-, voorzienings- en verwijderingsprocedures evenals onze producten worden regelmatig tegen het licht gehouden wat betreft de effecten die ze op het milieu kunnen hebben.
 • De uitvoering en effectiviteit van maatregelen voor milieubescherming bij uvex worden door middel van audits gecontroleerd.
 • Het vermijden van uitstoot heeft voor uvex prioriteit. Voor het reinigen van afgevoerde lucht en afvalwater, het beperken en verwijderen van afval en het reduceren van lawaai maakt uvex gebruik van geavanceerde technieken, meetmethoden en analyses.
 • Een interne meetdienst bewaakt de hoeveelheid schadelijke stoffen en lawaai op de werkplek.
 • uvex moedigt medewerkers aan om voorstellen voor verbetering te doen, ook op het gebied van de milieubescherming.
 • uvex verplicht haar leveranciers om op een manier te produceren waarbij het milieu en hulpbronnen worden gespaard, met als doel de negatieve invloed van onze activiteiten op het milieu tot een absoluut minimum te beperken. Dit wordt regelmatig gecontroleerd door middel van audits.
 • uvex informeert haar klanten en de consumenten over de eigenschappen van haar producten en over hoe deze op een veilige en milieuvriendelijke manier kunnen worden getransporteerd, gebruikt en verwijderd. Producten van uvex moeten veilig zijn voor de consument en zonder risico's voor het milieu kunnen worden gebruikt.
 • uvex werkt op het gebied van milieubescherming op basis van vertrouwen nauw samen met de overheid en met openbare instanties.
Downloads over het thema
Delen Afdrukken
uvex
SAFETY