Wij werken sociaal

Tot de volledige bescherming van de mens behoort ook de veiligheid van zijn sociale omgeving: dat is wat we mogelijk maken voor onze medewerkers en wat we vragen van onze zakelijke partners. Bovendien engageren we ons overal op de wereld voor mensen in nood.

De bedrijfswaarden, die een respectvolle en eerlijke samenleving bevorderen, vormen de basis van de uvex bedrijfscultuur. In het kader van zijn rol als werkgever heeft de uvex group al verscheidene jaren aantrekkelijke aanbiedingen op het gebied van gezondheid, kennisuitwisseling en bijscholing ontwikkeld om werknemers en stakeholdergroepen blijvend aan de onderneming te binden. 

Daarnaast neemt de ondernemersfamilie met de in 1980 opgerichte Rainer Winter Foundation maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 

De sociale standaard van de uvex group

Als een van de wereldmarktleiders voor de ontwikkeling, productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen heeft uvex sinds de oprichting in 1926 fundamentele ethische principes in haar bedrijfsbeleid opgenomen en dienovereenkomstige procedures voor het zakelijk verkeer ingebouwd. Hetzelfde engagement verwachten wij van al onze zakelijke partners. 'Protecting people' legt ons verplichtingen op ten aanzien van onze klanten en hun medewerkers, maar ook ten aanzien van onze eigen medewerkers en die van onze zakelijke partners.  

Het behoort tot het bedrijfsbeleid van uvex, alleen samen te werken met bedrijven die de elementaire mensenrechten en de vrijheid van hun medewerkers bij de uitvoering van hun taken respecteren. Tegen deze achtergrond heeft de uvex group een catalogus met zeven centrale eisen opgesteld, die moet worden gebruikt door onze zakelijke partners. Deze sociale standaard is gebaseerd op de bepalingen van de International Labour Organization ILO, die de basis vormen voor alle erkende sociale standaarden, zoals Social Accountability SA 8000.

Communicatie en rapportage

uvex vereist van alle zakelijke partners dat zij deze maatschappelijke norm van de uvex group op zodanige wijze bekend te maken, dat deze door alle werknemers, leveranciers, vertegenwoordigers en onderaannemers kan worden geraadpleegd en gelezen. Niet-nalevingen van de maatschappelijke norm van de uvex safety group kunnen door werknemers, leveranciers, vertegenwoordigers en onderaannemers aan het volgende adres worden gemeld   compliance@uvex.de.

Delen Afdrukken