Adembescherming: uvex Respiratory Expert System

De persoonlijke navigator op het gebied van adembescherming voorziet in basiskennis, praktische tips en informatie over de juridische randvoorwaarden, en helpt u zo bij het vinden van een adembeschermingsmasker dat optimaal is afgestemd op uw activiteiten.

Vind de perfecte adembescherming!

Probeer onze virtuele adviseur op het gebied van adembescherming nu vrijblijvend uit.

Naar het URES

De kortste route naar de juiste adembescherming

Het kiezen van de juiste ademhalingstoestellen is essentieel voor de bescherming van de drager en moet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gebeuren. Bij het kiezen van het juiste filtrerende adembeschermingsmasker moet u beslist op de volgende punten letten:

  • De aard, de toestand en de concentratie van de gevaarlijke stoffen moeten worden bepaald of bekend zijn (let op het CAS-nummer). De meting kan bijv. worden uitgevoerd door de beroepsvereniging. Ook moeten de werkomstandigheden met inachtneming van de werkplekgrenswaarde bekend zijn.
  • Er moet voldoende zuurstof aanwezig zijn in de omgeving. Neem hierbij de wettelijke eisen in acht, die bijvoorbeeld in Duitsland een minimaal volume van 17% voorschrijven.
  • Als er nog meer PBM nodig zijn, moeten deze op elkaar worden afgestemd. De uvex adembeschermingsmaskers zijn bij uitstek geschikt om te worden gecombineerd met de uvex veiligheidsbrillen.
  • Ademhalingstoestellen zijn niet geschikt voor personen met een baard, bakkebaarden of diepe littekens in het gebied waar het adembeschermingsmasker moet afdichten.
  • Maskers met een "NR"-markering kunnen maximaal 8 uur lang worden gebruikt. Maskers met een "R"-markering kunnen in principe maximaal 24 uur worden gebruikt, maar moeten na elk gebruik worden gereinigd. In het algemeen moet een masker worden verwisseld als de ademweerstand merkbaar toeneemt.
  • Na het bepalen/aanbevelen van het benodigde beschermingsniveau (FFP1, FFP2 of FFP3), bijv. door de beroepsvereniging, kan vervolgens aan de hand van de tabel het geschikte adembeschermingsmodel worden gekozen, afhankelijk van de werkomstandigheden. Houd er rekening mee dat we onze FFP3-maskers alleen met een uitademventiel aanbieden om u het hoogst mogelijke draagcomfort te bieden.

Als op de werkplek een gasmasker vereist is, bieden de uvex adembeschermingsmodellen onvoldoende bescherming.

Het juiste masker vinden

Kortdurend gebruik of lichtere werkzaamheden bij normale omgevingstemperaturen
Beschermingsniveau Vouwmasker (met of zonder ventiel) Korfmasker (met of zonder ventiel)
FFP1 3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5110 2100, 2110, 7100, 7110
FFP23200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5210 2200, 2210, 7200, 7210, 7212
FFP3 3310, 8313, 5310 2310, 2312, 7310
Langdurig gebruik of zware, inspannende werkzaamheden bij hogere omgevingstemperaturen
Beschermingsniveau Vouwmasker (met ventiel) Korfmasker (met ventiel)
FFP1 3110, 8113, 5110 2110, 7110
FFP2 3210, 8213, 5210 2210, 7210, 7212, 7233, 7232
FFP33310, 8313, 5320+2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317
Met een laag actieve kool tegen onaangename geuren
Beschermingsniveau Vouwmasker (met ventiel) Korfmasker (met ventiel)
FFP1
FFP23220, 5220+2220, 7220
FFP35320+7320

Toepassingsoverzicht

Activiteit Schadelijke stoffen Beschermingsklasse
FFP1 FFP2 FFP3
Houtbewerking
Zacht hout: Slijpen en snijden Fijne deeltjes, houtstof X
Hardhout (eikenhout, beukenhout, tropisch hout): Slijpen en snijden Fijne deeltjes, houtstof X
Verf wegslijpen/wegborstelen Fijne verfdeeltjes X
Verf wegslijpen/wegborstelen (chroomhoudende verf) Fijne verfdeeltjes X
In water oplosbare verf die koper/chroom/arseen bevat Fijne verfnevel X
Bouwsector en aanverwante sectoren
Cementwerkzaamheden, bepleisteren, tegelzetten, dakdekken Cement-/stuc-/tegel-/steenstof X
Metselwerk: Snijden, boren, slopen X
Asbest: Werkzaamheden van geringere omvang Vezels X
Dakisolatie: Glas- en mineraalvezels Stof en vezels X
Plamuur/vulmiddel: Slijpen Stof X
Laswerkzaamheden
Lassen van roestvrij staal en aluminium Metaal- en aluminiumoxiderook X
Hard solderen Rook X
Metaalbewerking
Metaal: Boren, slijpen, frezen, hoekslijpen Metaalstof X
Hooggelegeerd staal/roestvrij staal: Boren, slijpen, frezen, hoekslijpen Metaalstof X
Verwijdering/reinigingswerkzaamheden
Afvalsortering en -verwijdering Stof, schimmels X
Verwijdering van medisch afval Bacteriën, sporen X
Vegen van vloeren Stof (niet toxisch) X
Radioactief besmet stof Stof X
Landbouw
Dierziekten/behandeling van zieke dieren Bacteriën, virussen X
Omgang met schimmelsporen Sporen X
Omgang met hooi, graan, meel Stof X
Geneeskunde/verzorging/gezondheid
Allergieën, pollen, huisstof, dierharen Stof, deeltjes, sporen X
Bacteriën, virussen, infecties, legionella's Bacteriën, virussen X

De aangegeven filterklassen zijn minimale eisen en dienen ter oriëntatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voorafgaand aan het gebruik te controleren of het ademhalingstoestel voldoet aan de eisen wat betreft gevaarlijke stoffen en concentraties!

Deeltjesfilters worden ingedeeld in drie klassen:

  • FFP1: voor stof zonder toxische of fibrogene uitwerking. Te gebruiken tot een 4-voud van de betreffende grenswaarde (AGW).
  • FFP2: voor gezondheidsschadelijke resp. minder giftig stof, nevel en rook; filter voor vaste en vloeibare deeltjes met een middelhoog retentievermogen. Te gebruiken tot een 10-voud van de betreffende grenswaarde (AGW*).
  • FFP3: voor giftig stof, nevel en rook; filter voor vaste en vloeibare aerosolen met een hoog retentievermogen. Te gebruiken tot een 30-voud van de betreffende grenswaarde (AGW*).

* AGW = De werkplekgrenswaarde (AGW) is de gemiddelde concentratie van een stof in de ademlucht op de werkplek waarbij geen schadelijke effecten (chronisch of acuut) te verwachten zijn indien hier gedurende vijf dagen per week, acht uur per dag wordt gewerkt. De AGW komt in de plaats van de maximale werkplekconcentratie (MAC) en de technische richtconcentratie (TRK); zolang deze beide waarden echter nog niet volledig worden meegenomen in de AGW, kunnen ze in de tussentijd nog worden gehanteerd voor het beoordelen van risico's op de werkplek.