Hoe en waarom berekenen we de CO₂-voetafdruk van onze producten?

Om de doelstellingen van de European Green Deal omtrent klimaatneutraliteit tegen 2050 te bereiken, moet eerst de huidige uitstoot worden berekend, zodat vervolgens potentiële besparingen kunnen worden geïdentificeerd.

Om onze CO2-uitstoot in de hele keten te bepalen en onze klanten een volledig transparant overzicht te geven van de CO2-voetafdruk van het bedrijf, zijn we begonnen met het berekenen van de CO₂-voetafdrukken van de eerste producten.

Lijst van vastgestelde CO₂-voetafdrukken

Liste der ermittelten CO₂-Fußabdrücke

download CO₂-voetafdrukken


Wat bedoelen we met een CO2-voetafdruk?

Een CO2-voetafdruk wordt gemeten door middel van een emissieberekening. Deze bepaalt de totale hoeveelheid broeikasgasemissies (waaronder kooldioxide, of CO2) die bijvoorbeeld gepaard gaan met het verbruik van hulpbronnen, productieprocessen, transport of energieverbruik.

Alle processen die betrokken zijn bij de levensduur van een product worden meegenomen in de berekening van de CO2-voetafdruk. In onze berekeningen maken we onderscheid tussen het cradle-to-customer- en het cradle-to-grave-principe. Ons doel is om deze gegevens te gebruiken om potentiële besparingen te identificeren (bijvoorbeeld door middel van hotspotanalyse) en om onze duurzaamheidsprestaties zowel intern als extern te communiceren. De berekening kan ook worden gebruikt als basis voor toekomstige ontwerp- en productontwikkelingsprocessen.

Welke meetmethoden gebruiken we om de CO2-voetafdruk van een product te berekenen?

uvex berekent de CO2-voetafdruk van zijn producten met behulp van de methodologie die wordt beschreven in de internationale norm ISO 14067. We berekenen de koolstofvoetafdruk met behulp van SimaPro software en het cut-off systeemmodel van de ecoinvent-database, informatie die we verzamelen van onze leveranciers en datasets op basis van onze eigen metingen. De berekeningsmethode komt kort samengevat overeen met: IPCC 2021 GWP 100a (gebaseerd op ISO 14067) SimaPro 9.4.02 Database ecoinvent 3.8. Bereik: cradle to customer. De vermelde CO2-waarden gelden voor de berekeningsperiode en kunnen onderhevig zijn aan permanente wijzigingen.