Duurzaamheidsnormen en -certificeringen

Als bedrijf dat ernaar streeft om duurzaam te ondernemen, heeft uvex ambitieuze doelen op het gebied van milieu, economie en maatschappij. In al haar productiefaciliteiten werkt uvex hard aan het verhogen van de energie-efficiëntie en streeft ernaar om in de nabije toekomst CO2-neutraal te zijn.

Milieuvriendelijke producten, productiefaciliteiten en processen zijn een integraal onderdeel van onze missie. Op deze pagina vindt u een overzicht van de normen waaraan de uvex safety group voldoet en de certificeringen die we hebben.

ISO 50001:2018 – Energiebeheersystemen

Onze ISO 50001:2018 certificering bevestigt dat we een energiebeheersysteem implementeren en toepassen binnen ons bedrijf. De uvex-groep gebruikt een gevestigd energiebeheersysteem om zijn energievoetafdruk te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Deze norm vereist ook dat uvex - vanaf de allereerste audit - aantoont dat het bedrijf zijn energie-efficiëntieprestaties voortdurend verbetert. De ISO 50001:2018-norm is van toepassing op de ontwikkeling, productie, verkoop en logistiek van veiligheidshandschoenen bij UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG in Lüneburg. De norm is ook van toepassing bij UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG, UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, UVEX SPORTS Lederdorn GmbH en FILTRAL GmbH & Co. Vertriebs KG. In lijn met de missie protecting people, vertegenwoordigt de implementatie van deze ISO-norm de eerste stap op de duurzaamheidsreis van uvex safety.

ISO 14001:2015 – Milieubeheersystemen

ISO 14001:2015 definieert eisen voor milieubeheersystemen, die worden geïmplementeerd om de milieuprestaties van een bedrijf te verbeteren. Door deze norm te implementeren, kiest uvex voor een systematische aanpak van zijn milieuverantwoordelijkheden en draagt het bij aan de ecologische pijler van duurzaamheid. De definitie van milieudoelstellingen en -maatregelen - samen met de implementatie, controle en verbetering van deze maatregelen - zijn centrale elementen van deze norm. Binnen de uvex safety groep is deze certificering momenteel in handen van UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG in Lüneburg voor de ontwikkeling, productie, verkoop en logistiek van veiligheidshandschoenen en uvex Cagi S.r.l. voor de productie van veiligheidsschoeisel. In 2020 werd SwedSafe AB ook gecertificeerd voor de ontwikkeling, productie en verkoop van gehoorbescherming.

ISO 9001:2015 – Kwaliteitsbeheersystemen

ISO 9001:2015 is een internationaal erkende norm die de minimumvereisten voor kwaliteitsbeheersystemen vastlegt, met een focus op het optimaliseren van processen en kwaliteit. Deze procesgeoriënteerde aanpak vormt een uitstekend uitgangspunt voor duurzame ontwikkeling binnen de uvex safety groep. De ISO 9001:2015-certificering voor kwaliteitsmanagement is een matrixcertificering die de volgende locaties en gebieden omvat: UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG, UVEX-CAGI s.r.l., UVEX SAFETY Textiles GmbH, UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, LASERVISION GmbH & Co. KG, UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, UVEX HECKEL s.a.s en UVEX SAFETY Logistics GmbH.

ISO 45001:2018 – Beheersystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk

ISO 45001:2018 is gericht op het effectief integreren van gezondheid en veiligheid op het werk in de dagelijkse bedrijfspraktijk. De norm werd in maart 2018 geïntroduceerd ter vervanging van de BS OHSAS 18001-norm, die tot dan toe de meest gebruikte norm op het gebied van gezondheid en veiligheid was. Deze internationale norm definieert niet alleen vereisten voor beheersystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk, maar biedt ook passende richtlijnen en maatregelen om deze vereisten in de praktijk te brengen. De beheersystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk van uvex Cagi S.r.l. in Italië en SwedSafe AB in Zweden zijn gecertificeerd volgens de ISO 45001:2018-norm.

BSCI

De BSCI-gedragscode van amfori heeft tot doel ervoor te zorgen dat alle fundamentele sociale normen in de hele productieketen worden nageleefd. Door de amfori BSCI-gedragscode te ondertekenen, verbinden de bedrijven zich ertoe de principes van de code na te leven en binnen hun invloedssfeer hun verantwoordelijkheid voor het respecteren van de mensenrechten na te komen. Ze verbinden zich er ook toe om gepaste maatregelen te implementeren en na te leven als onderdeel van hun bedrijfsbeleid. UVEX SAFETY Textiles GmbH heeft de code ondertekend en voert nu sociale audits uit bij zijn belangrijkste zakenpartners op basis van de amfori BSCI gedragscode.

Meer informatie over de amfori BSCI-gedragscode is beschikbaar op https://www.amfori.org/