CE-conformiteitsverklaringen

Geachte bezoeker,
Op deze pagina vindt u vanaf 21-04-2018 het downloadportaal naar onze CE-conformiteitsverklaringen volgens artikel 15 juncto bijlage II, lid 1.4 zin 1 punt l) van de verordening (EU) 2016/425. U kunt deze hier dan gemakkelijk opzoeken en de documenten zonder verdere registratie downloaden. Als u vóór bovengenoemde datum CE-verklaringen nodig hebt, verzoeken wij u contact op te nemen met uw huidige contactpersoon."