De betekenis van de FFP-beschermingsklassen

Aerosolen en fijnstofdeeltjes behoren tot de sluipende gezondheidsrisico's in de werkomgeving; in de ademlucht zijn ze praktisch onzichtbaar. Deeltjesfiltrerende halfmaskers bieden bescherming tegen dergelijke gevaren en worden onderverdeeld in drie beschermingsklassen: FFP1, FFP2 en FFP3.

Het belang van adembescherming

Gevaarlijke deeltjes kunnen kankerverwekkend of radioactief zijn, andere tasten het ademhalingssysteem van het lichaam gedurende tientallen jaren aan en leiden op de lange termijn tot het ontwikkelen van ernstige ziekten. In het beste geval hebben werknemers alleen last van een onaangename geur. Adembeschermingsmaskers beschermen tijdens het werk in drie klassen tegen waterige en olieachtige aerosolen, rook en fijnstof; hun beschermende functie is voor heel Europa geregeld in norm EN 149. Ze worden aangeduid als deeltjesfiltrerende halfmaskers of als fijnstofmaskers en ze worden onderverdeeld in de beschermingsklassen FFP1, FFP2 en FFP3.

Hoe werkt een adembeschermingsmasker?

Adembeschermingsmaskers beschermen tegen stof, rook en vloeistofnevel (aerosolen) in de longen, maar niet tegen damp en gas. Het classificatiesysteem is onderverdeeld in drie FFP-klassen; de afkorting FFP staat daarbij voor 'filtering face piece'. Een adembeschermingsmasker bedekt de neus en mond en bestaat uit verschillende filtermaterialen en het masker zelf. Het wordt voorgeschreven op werkplekken waar de werkplekgrenswaarde (AGW) wordt overschreden. Dit is de maximaal toelaatbare concentratie stof, rook en aerosolen in de ademlucht die niet tot schade aan de gezondheid leidt. Als de waarde wordt overschreden, zijn adembeschermingsmaskers verplicht.

Waartegen beschermen adembeschermingsmaskers?

De beschermingsklassen FFP1, FFP2 en FFP3 bieden, afhankelijk van de totale lekkage en de filtering van deeltjesgrootten tot 0,6 μm, adembescherming tegen verschillende concentraties schadelijke stoffen. De totale lekkage ontstaat door de filterdoorlaat en door openingen bij gezicht en neus. Deze openingen worden door de uvex adembeschermingsmaskers grotendeels vermeden door de afstemming op de menselijke anatomie. Dankzij de innovatieve filtertechnologie blijft ook de ademweerstand laag en wordt het ademen ook bij meermaals gebruik van het adembeschermingsmasker niet bemoeilijkt door deeltjes die worden opgevangen in het filter.

FFP1
 • Bescherming tegen niet-giftig en niet-fibrogeen stof
 • Inademing leidt niet tot het ontstaan van aandoeningen, maar kan de luchtwegen irriteren en klachten over een onaangename geur veroorzaken
 • Totale lekkage mag maximaal 25% bedragen
 • Overschrijding van de werkplekgrenswaarde mag hooguit het 4-voudige zijn

Adembeschermingsmaskers uit beschermingsklasse FFP1 zijn geschikt voor werkomgevingen waar geen giftig of fibrogeen stof en geen giftige of fibrogene aerosolen zijn te verwachten. Ze filteren minstens 80% van de in de lucht aanwezige deeltjes tot een grootte van 0,6 μm – en ze mogen worden gebruikt indien de werkplekgrenswaarde met niet meer dan het 4-voudige wordt overschreden. In de bouw of in de voedingsmiddelenindustrie zijn adembeschermingsmaskers uit klasse FFP1 meestal voldoende.

uvex FFP1-maskers
FFP1-maskers in het uvex Respiratory Expert System

FFP2
 • Bescherming tegen vaste en vloeibare gezondheidsschadelijke soorten stof, rook en aerosolen
 • Deeltjes kunnen fibrogeen zijn, wat betekent dat ze op korte termijn tot irritatie van de luchtwegen en op lange termijn tot afname van de elasticiteit van het longweefsel leiden
 • Totale lekkage mag maximaal 11% bedragen
 • Overschrijding van de werkplekgrenswaarde mag hooguit het 10-voudige zijn

Adembeschermingsmaskers uit beschermingsklasse FFP2 zijn geschikt voor werkomgevingen waar zich gezondheidsschadelijke en mutagene stoffen in de ademlucht bevinden. Ze moeten minstens 94% van de in de lucht aanwezige deeltjes tot een grootte van 0,6 μm opvangen en ze mogen worden gebruikt indien de werkplekgrenswaarde hoogstens de 10-voudige concentratie bereikt. Adembeschermingsmaskers uit beschermingsklasse FFP2 worden bijvoorbeeld gebruikt in de metaalindustrie en in de mijnbouw. Daar komen arbeiders in aanraking met aerosolen, nevel en rook die op de lange termijn tot het ontstaan van aandoeningen aan de luchtwegen zoals longkanker leiden en die het risico op geassocieerde ziekten zoals actieve longtuberculose enorm verhogen. Bovendien beschermen onze maskers dankzij het innovatieve uvex filtersysteem met carbonlaag ook tegen onaangename geuren op de werkplek

uvex FFP2-maskers
FFP2-maskers in het uvex Respiratory Expert System

FFP3
 • Bescherming tegen giftige en gezondheidsschadelijke soorten stof, rook en aerosolen
 • Kankerverwekkende en radioactieve schadelijke stoffen en ziekteverwekkers zoals virussen, bacteriën en schimmelsporen worden door deze beschermingsklasse gefilterd
 • Totale lekkage mag maximaal 5% bedragen
 • Overschrijding van de werkplekgrenswaarde mag hooguit het 30-voudige zijn

Adembeschermingsmaskers uit beschermingsklasse FFP3 bieden de hoogst mogelijke bescherming tegen ademluchtbelasting. Met een totale lekkage van maximaal 5% en een vereiste bescherming van minstens 99% tegen deeltjes tot een grootte van 0,6 μm zijn ze bovendien in staat om giftige, kankerverwekkende en radioactieve deeltjes te filteren. Deze adembeschermingsmaskers kunnen worden gebruikt in werkomgevingen waar de werkplekgrenswaarde tot het 30-voudige van de branchespecifieke waarde wordt overschreden. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in de chemische industrie.

uvex FFP3-maskers
FFP3-maskers in het uvex Respiratory Expert System

Meer informatie over het thema adembescherming en de oplossingen van uvex is vinden in het uvex Respiratory Expert System.

U vindt alle berichten over het thema adembescherming in het uvex deskundigen-blog

Wat houdt de adembeschermingsnorm DIN EN 149 precies in? Ontdek het op onze informatiepagina over normen