Doelstellingen

Omdat we ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid en invloed, streven we naar een klimaatneutrale aanpak. Op die manier beperken we onze schadelijke uitstoot en dragen we bij aan het behalen van de doelstelling van 1,5 graden Celsius voor de opwarming van de aarde, zoals vastgelegd in "The Paris Agreement".

Als eerste stap hebben we een allesomvattende inventarisatie nodig van al onze emissies. Dit moet zowel emissies omvatten die direct door de uvex groep worden veroorzaakt, zoals elektriciteit en gas, als emissies waarop we indirect invloed hebben, zoals emissies die worden gegenereerd in onze toeleveringsketens. Hieronder vallen afvalverwijderingsprocessen en het transport van producten. Dit geeft ons de mogelijkheid om de specifieke behoefte aan actie op weg naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering te bepalen en om ondersteunende projecten en maatregelen te initiëren en te implementeren om broeikasgassen systematisch te minimaliseren. Onvermijdelijke emissies die aan het einde van de rit overblijven, moeten dan worden gecompenseerd met de steun van een gecertificeerd klimaatbeschermingsproject, wat op zijn beurt een extra bijdrage levert aan het beperken van negatieve klimaateffecten.

Om onze vooruitgang met betrekking tot het bereiken van deze doelen voortdurend in de gaten te houden, moet de uvex groep als geheel zijn acties voortdurend evalueren. Hiervoor gebruiken we onze gevestigde metrische systemen in combinatie met de productie en verdere ontwikkeling van het duurzaamheidsverslag van de uvex groep. Zo garanderen we maximale transparantie van onze duurzaamheidsactiviteiten. Want alleen door dit doel duidelijk voor ogen te houden, kunnen we toekomstgerichte maatregelen nemen en zo de thema's klimaatbescherming, sociale betrokkenheid en duurzame winstgevendheid optimaal met elkaar verbinden.

De uvex groep gaat ook door met het integreren van de UN Sustainable Development Goals (SGD's) in haar bedrijfsactiviteiten. De verantwoordelijkheidsgebieden omvatten economische duurzaamheid, ecologie, arbeidsomstandigheden en mensenrechten naast werknemers en maatschappij, waarvoor de volgende duurzaamheidsdoelen zijn aangenomen:

GRI 102-47, 103-2, 302-4, 302-5, 305-5

Economische duurzaamheid
 • Internationalisering
 • Economische stabiliteit
 • Onafhankelijkheid
 • Conformiteit
Ecologie
 • Ontwikkeling naar een circulaire economie - ontwikkeling van milieuvriendelijke producten
 • Verhoogde energie-efficiëntie
 • Geoptimaliseerd materiaalgebruik
 • Eliminatie van schadelijke stoffen
Werkomstandigheden en mensenrechten
 • Beheer van toeleveringsketens
 • Partnergebaseerde leveranciersrelatie
 • Klanttevredenheid
Werknemers en samenleving
 • Beroepsopleiding en bijscholing
 • Integratie werk-privé
 • Gelijke kansen en diversiteit
 • Sociaal engagement via de Rainer Winter Foundation