Normen en richtlijnen

Vanzelfsprekend voldoen onze producten aan alle betreffende normen en standaarden – en meer: wij geven onze producten altijd net dat beetje extra. Zodat we de veiligheid kunnen bieden die onze klanten van ons verwachten.

DIN EN 166 – Persoonlijke oogbescherming

De Europese norm DIN EN 166 beschrijft alle eisen aan de persoonlijke oogbescherming in het algemeen. Veiligheidsbrillen volgens DIN EN 166 bestaan uit monturen en glazen die in de vervolgnormen zijn ingedeeld in veiligheidsbrillenglazen en brillenglazen met filterwerking.

Markeringen volgens DIN EN 166

Technische informatie over de glazen van veiligheidsbrillen wordt volgens EN 166 vermeld in deze volgorde:

 • Beschermingsniveau (alleen filter)
 • Identificatieteken van de fabrikant
 • Optische klasse (behalve voorzetglazen)
 • Certificeringsteken (indien van toepassing)
 • Symbool voor mechanische sterkte
 • Symbool voor niet-vasthechten van smeltmetaal

DIN EN 169 - Filters voor lassen en verwante technieken

M.b.t. de speciale producteisen bij de oogbescherming legt de norm EN 169 beschermingsniveaus en doorlatingsfactoren vast voor brilglasfilters die zijn bedoeld als bescherming van medewerkers bij de volgende werkzaamheden:

 • Licht brandsnijden
 • Hard solderen
 • Lassen
 • Booggutsen
 • Plasmasnijden

Markering en beschermingsniveaus van lasfilters volgens de norm EN 169

In de randzone moeten lasfilters permanent zijn gemarkeerd. Het eerste getal heeft daarbij betrekking op de beschermingsklasse van de veiligheidsbril. Afhankelijk van de procedure worden bij hogere stroomsterkten volgens DIN EN 169 ook hogere beschermingsniveaus voorgeschreven. 

DIN EN 170 – Ultravioletfilters

In de standaarden voor speciale producteisen legt de DIN-norm EN 170 de beschermingsniveaus en doorlatingsfactoren voor ultravioletfilters vast. Door te langdurige inwerking van uv-licht op de lens van het oog kan deze haar transparantie verliezen, wat tot vermindering van het zicht of gezichtsverlies kan leiden. Glazen van veiligheidsbrillen volgens EN 170 voldoen daarom aan prestatie-eisen die het oog bij gevaarlijk werk beschermen tegen ultraviolette straling.

In tegenstelling tot de lasfilters volgens EN 169 zijn de uv-filters niet geschikt voor het direct of indirect kijken naar een vlamboog. 

DIN EN 172 – Zonlichtfilters voor industrieel gebruik

Onder de speciale normen van de persoonlijke oogbescherming beschrijft DIN EN 172 de eisen aan de fysische eigenschappen van filters die worden gebruikt voor het tegenhouden van zonnestraling in de industrie. In het kader van deze eigenschappen worden bijvoorbeeld mechanische en optische kenmerken en eisen aan het zonlichtfilter vermeld.

Voor het industriële gebruik van de zonlichtfilters moet bovendien worden voldaan aan de algemene eisen aan de persoonlijke oogbescherming volgens DIN EN 166. Afhankelijk van het toepassingsgebied kan het zonlichtfilter volgens DIN EN 172 ofwel als een in brillen verwerkt filter of als afzonderlijk filter worden gebruikt.

Dankzij innovatieve technologieën bieden de zonlichtfilters van uvex volgens DIN EN 172 perfecte waarneming van kleuren in combinatie met optimale bescherming.